ინტერვიუ
“იქ უდიდესი პრაქტიკული გამოცდილება მივიღე, რაც საქართველოში ძალიან მაკლდა” – სტუდენტი კაიროდან
1.1k.
მარიამ ბეროძემ გასული სასწავლო წელი შორეულ ეგვიპტეში
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
საინტერესო ფაქტები
თსუ-ის სტუდენტური საცხოვრებელი სტუდენტების მიღებას ოქტომბრის თვეში დაიწყებს
1.9k.
თსუ-ის ლისის ტბის ფერდობზე მდებარე 320 ადგილიანი ახალი
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
სტუდZona
თსუ-ის სტუდენტების მიმართვა და პეტიცია – გადაიხედოს საუნივერსიტეტო სიმბოლიკა!
397
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
ინტერვიუ
როგორ გამოვიყენოთ პროდუქტიულად თებერვლის არდადეგები
2k.
ბევრი ადამიანისთვის თებერვალი ერთი ჩვეულებრივი თვეა.
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
კონკურსები
სალექციო კურსების სერია სტუდენტებისთვის გერმანიის დაფინანსებით
336
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
კონკურსები
“ზამთრის ქართველოლოგიური სკოლა-კონკურსი 2015” მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის
313
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
განათლება
,,მოწამლული ხუთშაბათი’’
526
მოყოლებული საჯარო სკოლებიდან, სადაც ექიმი ნებისმიერი
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
დასაქმება
სამსახური და სწავლა – რა შეღავათები არსებობს დასაქმებული სტუდენტებისთვის უნივერსიტეტებში
2.3k.
თქვენ დასაქმებული სტუდენტი ხართ? – არც ისე მარტივი კითხვაა.
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
სტუდენტური ცხოვრება
ცვლილებები – ცხოვრების თანამდევი პროცესი, მამოძრავებელი ძალა
515
დედა, გაიღვიძე სკოლაში გაგვიანდება –
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
სტუდენტური ცხოვრება
შეზღუდული პირობები VS შეუზღუდავი შესაძლებლობები
560
ხშირად ამბობენ, რომ არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
დასაქმება
კვლევითი პრაქტიკა სოციოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის
867
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო აცხადებს კვლევით პრაქტიკას
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
სტუდენტური ცხოვრება
Xeroფობია თსუ-ში
680
სიტყვა ,,სტუდენტი’’, მისი ყველაზე ფართო გამოყენებით
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები