როგორ მოიქცა მოხელე, რომელსაც შეცდომით ხელფასის 100-ჯერ მეტი ოდენობა ჩაერიცხა

საინტერესო ფაქტები

ავ­სტრა­ლი­ა­ში, ჩრდი­ლო­ეთ ტე­რი­ტო­რი­ის რე­გი­ო­ნის ად­გი­ლობ­რივ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მო­მუ­შა­ვე მო­ხე­ლეს, შეც­დო­მით ხელ­ფა­სის 100-ჯერ მეტი ოდე­ნო­ბა ჩა­ე­რი­ცხა. შეც­დო­მა კი ციფ­რებ­ში არას­წო­რად დას­მუ­ლი მძი­მის გამო მოხ­და. აღნიშნულ ინფორმაციას BBC ავ­რცე­ლებს.

 ☼ გსურს შეისწავლო მენეჯმენტი? გაეცანი სასწავლო პროგრამებს EDU.ARIS.GE-ზე ☼ 

ავსტრალიელ მო­ხე­ლეს ყო­ველ­თვი­უ­რი ხელ­ფა­სის სა­ხით 4,926.76 ავ­სტრა­ლი­უ­რი დო­ლა­რი უნდა მი­ე­ღო, თუმ­ცა შეც­დო­მის გამო 492,176 ავ­სტრა­ლი­უ­რი დო­ლა­რი ჩა­ე­რი­ცხა, რაც 360,700 აშშ დო­ლარს უდ­რის. დაშვებული შეც­დო­მა რე­გი­ო­ნის გე­ნე­რა­ლურ­მა აუ­დი­ტორ­მა აღ­მო­ა­ჩი­ნა და ეს ადა­მი­ა­ნურ შეც­დო­მად შე­ა­ფა­სა.

რო­გორც ავ­სტრა­ლი­უ­რი მე­დია იუ­წყე­ბა, მო­ხე­ლემ ფული უკან და­აბ­რუ­ნა.

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები