საინტერესო ფაქტები
საქართველოში სტუდენტთა ნახევარი ფიქრობს, რომ მათ საერთაშორისო ბაზარზე დასაქმების მაღალი მზაობა აქვთ
69
საქართველოს უსდ-ების სტუდენტთა ნახევარი ფიქრობს, რომ
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
აქტუალური
საქართველოში სტუდენტების 43,5% საცხოვრებელი ხარჯების დასაფარად მუშაობს – კვლევა
262
ქართველ სტუდენტებს დასაქმების საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი აქვთ.
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
საინტერესო ფაქტები
რა უნდა იცოდეთ იმისთვის, რომ წარმატებით დასაქმდეთ
315
საქართველოს შრომის ბაზარი არაა განებივრებილი A Class
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები