ინტერვიუ
ლია ლიქოკელი – “ტანჯვის ნიჭი მაქვს მომადლებული”
4.1k.
არ დაიჯეროთ, ადამიანებო, არცერთი “როგორ ხარ”
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
ლიტერატურული გვერდი
4 კითხვა, რომელიც უნდა დაუსვა თავს, სანამ რამეს დაწერ
1.9k.
ეფექტურ ნაწერს შეუძლია მკითხველზე გავლენის მოხდენა.
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები