სტუდენტთა მობილობა დაიწყო

განათლება

სტუდენტთა მობილობა დღეს დაიწყო და 21 აგვისტოს 18:30 საათამდე გაგრძელდება.

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე. 

სტუდენტის არჩევანი ჩაითვლება რეგისტრირებულად მხოლოდ  მობილობის საფასურის, 40 ლარის, გადახდის შემთხვევაში. 

თანხის გადახდა შესაძლებელია მობილობაზე ელექტრონული განაცხადის გაკეთების შემდეგ, მაგრამ არაუგვიანეს 21 აგვისტოს 18:30 საათისა,  სს საქართველოს ბანკის ფილიალებში ან ონლაინ რეჟიმში.

 მობილობის შედეგები მობილობის პორტალზე გამოცხადდება 25 აგვისტოს.

 დადებითი პასუხის შემთხვევაში, სტუდენტმა 25-26 აგვისტოს უნდა მიმართოს მიმღებ უმაღლესს და დაადგინოს  დოკუმენტების წარდგენის ვადა.

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები