საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განათლება

1332877204_nea2014 წლის 10 იანვარს, 14 საათზე გაიმართება საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა.

 დღის წესრიგი:

1. სსიპ – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ნავსადგურებისა და ტერმინალების გადამტვირთავი აღჭურვილობის ექსპლუატაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2. სსიპ – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3. შპს – სასწავლო უნივერსიტეტ ევროპული აკადემიის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4. შპს – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების (მარკეტინგის) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5. შპს – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების (მენეჯმენტის) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6. შპს – ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7. შპს – ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ტურმიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8. სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეცხოველეობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9. სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოსამედიცინო ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10. სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11. სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12. სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრობიზნესის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13. სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14. სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მშენებლობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული.

ანა ნადირაძე

წყარო

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები