კონკურსები
პროექტი ახალგაზრდებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობისათვის
150
ბიზნეს საკონსულტაციო ქსელი -საქართველო (BCNG) ჰარჯუს
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები