განათლება
ელექტრონული სამეცნიერო  ბაზა JSTOR-ის გამოყენება საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში უკვე შესაძლებელია
283
ამერიკული ელექტრონული სამეცნიერო  ბაზა JSTOR-ის გამოყენება
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები