საინტერესო ფაქტები
გავრცელებული 19 შეცდომა CV-ის შედგენისას საქართველოს მაგალითზე
342
დამსაქმებლები თითოეული CV-ის გადარჩევისას როგორც წესი
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
საინტერესო ფაქტები
უსაფრთხოების 5 აუცილებელი წესი ინტერნეტით სარგებლობისას
188
პირადი ინფორმაციები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები