საინტერესო ფაქტები
ქართველი სტუდენტები სწავლის პროცესს კვირაში 37,3 საათს უთმობენ – კვლევის შედეგები
167
საქართველოს უსდ-ების სტუდენტები პირად სწავლას უფრო
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები