საინტერესო ფაქტები
სტაჟირების პროგრამების ხარისხის კვლევა სტუდენტებში
803
კვლევითი კომპანია ACT (ეისითი) მსოფლიო ბანკის თბილისის
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები