განათლება
გერმანიაში საუნივერსიტეტო სწავლების საფასური სრულად გაუქმდა
4k.
ქვემო საქსონია გერმანიის უკანასკნელი მხარეა, რომელმაც
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები