კონკურსები
საერთაშორისო კონგრესი მედიცინისა და ფარმაციის შესახებ სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის
176
2015 წლის 8-10 აპრილს, ჩერნივცში (უკრაინა) ბუკოვინის
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
უნივერსიტეტების სიახლეები
ვორქშოპ- სემინარი
633
2013 წლის 11 ნოემბერს, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები