კონკურსები
მაგისტრანტთა კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად კონკურსი გამოცხადდა
127
  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდმა მაგისტრანტთა
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები