ინტერვიუ
ვინ არის თსუ-ს ყველაზე მაღალრეიტინგული სტუდენტი? – დამსახურებული პირველობა
1.3k.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები