გაცვლითი პროგრამები
მობილობა ვენეციის უნივერსიტეტში დოქტორანტებისა და პოსტდოქტორანტებისათვის
324
ვენეციის კაფოსკარის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები