ARIS ბლოგერი
ნამდვილი სამოთხე ,,დასწრების ეფექტის’’ შესაქმნელად – ანუ  მოგზაურობა ხოხოულაში
333
ავტორი: ანი ბოჭორიშვილი თსუ-ის სტუდენტი თუ შეგიძლიათ
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები