საინტერესო ფაქტები
განსხვავება მდედრობით და მამრობით სქესს შორის – 12 მარტივი ილუსტრაცია
973
  ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია და მას განსაკუთრებული
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები