განათლება
საზაფხულო სკოლა „თანამედროვე მიღწევები ბიოჩიპების ტექნოლოგიაში“
153
2014 წლის  9 – 13 ივნისს თსუ-ის ელეფთერ ანდრონიკაშვილის
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები