გაცვლითი პროგრამები
ახალგაზრდა ქართველი ჟურნალისტებისთვის ბერლინში სემინარი გაიმართება
200
taz-Panterstiftung ახალგაზრდა ჟურნალისტებს იწვევ ბერლინში
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები