სტუდენტური ცხოვრება
სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგად „ახალგაზრდა წარმატებული ლიდერი“ გამოვლინდა
242
საქართველოს სტუდენტთა უფლებების ლიგამ, საქართველოს
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები