ინტერვიუ
“მეუცნაურა იატაკზე მსხდომი სტუდენტები და მაგიდაზე ჩამომჯდარი ლექტორი” – ანი ზურაშვილი
1.4k.
ანი ზურაშვილი პარიზის დეკარტის უნივერსიტეტის განათლებისა
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები