თსუ-ში სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები 7 ივნისს გაიმართება

უნივერსიტეტების სიახლეები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-8 მოწვევის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები 2023 წლის 7 ივნისს არის დაგეგმილი.

სტუდენტური თვითმმართველობის მოქმედმა პრეზიდენტმა მომავალი არჩევნები 2023 წლის 4 მაისის ბრძანებით გამოაცხადა.

აქტიური უნივერსიტეტის სტუდენტები შეარჩევენ სასურველ კანდიდატებს 6 სხვადასხვა ფაკულტეტიდან – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი და დამხმარე საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეული, ტურიზმის სკოლა, მედიცინის ფაკულტეტი.

თავიანთ ფაკულტეტებზე საუკეთესო სტუდენტები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების დებულების მიხედვით ფაკულტეტების საბჭოების წევრებად შეირჩევიან.

ცენტრალური საარჩევნო კომისია პასუხისმგებელია არჩევნების ორგანიზებასა და წარმართვაზე მოქმედი კანონების შესაბამისად. ეს კომისია სპეციალურად შექმნილია 7 ივნისის არჩევნებისთვის.

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები