ინდონეზიის რესპუბლიკის მთავრობის სტიპენდიები 2023-2024 აკადემიური წლისათვის

გაცვლითი პროგრამები

ინდონეზიის რესპუბლიკის მთავრობა აცხადებს სტიპენდიებს ინდონეზიის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საფხურებზე.

KNB-ს სტიპენდიის მისაღებად ბაკალავრიატის საფეხურის კანდიდატების მაქსიმალური ასაკი არ უნდა აღემატებოდეს 25, მაგისტრატურის – 35, ხოლო დოქტორანტურის – 40 წელს.

კანდიდატს სტიპენდიის მისაღებად არ უნდა ჰქონდეს ანალოგიური პროგრამის ხარისხი და უნდა ფლობდეს წინა საფეხურის დიპლომს, ბაკალავრიატის შემთხვევაში – სკოლის ატესტატს.

KNB-ს სტიპენდიის მფლობელები ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში, გაივლიან ინდონეზიური ენის მოსამზადებელ კურს.

ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისთვის სტიპენდიის ხანგრძლივობა არის 8 სემესტრი, მაგისტრატურის – 4 სემესტრი, ხოლო დოქტორანტურის – 6 სემესტრი.

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 18 თებერვალი.
განაცხადის წარსადგენად ეწვიეთ ბმულს.

წყარო: iliauni.edu.ge

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები