კონკურსები
ესეების კონკურსი სტუდენტებისთვის
225
თსუ-ის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები