საინტერესო ფაქტები
როგორია მაგისტრობის კანდიდატთა საგრანტო ქულის გამოთვლისა და გრანტის განაწილების წესი
319
2020 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის აპელაციის შედეგები ცნობილია.
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები