სომხეთის რესპუბლიკის სტიპენდიები სამაგისტრო პროგრამებზე სასწავლებლად

გაცვლითი პროგრამები

სომხეთის რესპუბლიკის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აცხადებს კონკურსს სომხეთის რესპუბლიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლებლად.

 ☼  გსურს კომპიუტერული პროგრამების შესწავლა? გაეცანი სასწავლო პროგრამებს EDU.ARIS.GE-ზე! ☼  

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  • ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;
  • ინგლისური ენის ფლობა;

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

  • პასპორტის ასლი;
  • სააპლიკაციო ფორმა;
  • 4 ფოტოსურათი;
  • აკადემიური ხარისხის დიპლომის და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  • CV;

სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი და სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ დანართში.

საბუთები მიიღება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 2020 წლის 30 ივნისის ჩათვლით.

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები