იდეების კონკურსი ახალი მედია ხელოვნების გამოფენისთვის

კონკურსები

თანამედროვე ხელოვნების მულტიდისციპლინური პლატფორმა “მდგომარეობებს შორის” აცხადებს იდეების კონკურსს გამოფენისთვის “Post.Digital.Dreams”.

☼ გსურს სილამაზის სახელოვნებო კურსებზე სწავლა? გაეცანი სასწავლო პროგრამებს EDU.ARIS.GE-ზე ☼

რა არის “მდგომარეობებს შორის”?

“მდგომარეობებს შორის” ტრანსდისციპლინურ სახელოვნებო პრაქტიკებზე დაფუძნებული დამოუკიდებელი პლატფორმაა, რომელიც მედია ხელოვნებას, ახალ ტექნოლოგიებს, მეცნიერებას და თანამედროვე კულტურის სხვა [სინთეზურ] მოცემულობებს აერთიანებს.

პლატფორმის ფუნქციონირების მთავარ პრინციპს კომპლექსური კურატორული მიდგომა წარმოადგენს, რომელიც მიზნად ისახავს ცვალებადი სოციო-პოლიტიკური კონტექსტბის იდენტიფიცერებას, კულტურული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ახალი ცოდნებისა და გამომსახველობითი ფორმების მანიფესტაციების გენერირებას საგამოფენო კონტექსტში.

კონკურსის აღწერა:

 • კონკურსის მიზანია, გამოავლინოს ის ავტორები, რომელთაც სურთ იმუშავონ ახალი მედია ხელოვნებისა და მეცნიერების, ინტერდისციპლინური და ექსპერიმენტული მიმართულებებით. აქედან გამომდინარე, კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერი დარგისა და პროფესიული გამოცდილების მქონე ადამიანს;
 • კონკურსის ფარგლებში, გამოფენისთვის “Post.DigitaL.Dreams”, რომელიც დაგეგმილია 2019 წლის დეკემბერში, შეირჩევა 10 გამარჯვებული იდეა;
 • კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მედიუმს, სფეროსა თუ დისციპლინაში მომუშავე ადამინიას, ვინც სხვადასხვა [მედია] სახელოვნებო და სამეცნიერო პრაქტიკების მეშვეობით ეხმიანება გამოფენის კონცეფციასა და პრობლემატიკას;
 • იდეა შესაძლებელია განხორციელდეს ნებისმიერი ფორმატით: ინსტალაცია-ობიექტი, კვლევა, პერფორმანსი, პროტოტიპი, კომპიუტერული პროგრამა, ექსპერიმენტი, ვორქშოფი, ლექცია, ფილმი, თამაში და ა.შ;
 • კონკურსში შესაძლებელია, როგორც ინდივიდუალური, ასევე კოლექტიური ნამუშევრის იდეის წარმოდგენა;
 • საგამოფენო სივრცე(ები) დამოკიდებულია თავად გამარჯვებულ იდეებზე.

განმარტება: საგამოფენო სივრცე შესაძლებელია იყოს თავად იდეის ნაწილი, შესაბამისად, კონკურსანტს შეუძლია წარმოადგინოს საკუთარი ხედვა იდეის პრეზენტაციასთან დაკავშირებით;

ვის მიენიჭება უპირატესობა?

 • მულტიდისციპლინურ მიდგომაზე, ასევე მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ხელოვნების სინთეზზე დაფუძნებულ იდეებს;
 • ისეთ პროექტებს, რომელიც ეხმიანება საქართველოში არსებულ სამეცნიერო კვლევით რესურსებს, ინსტიტუციებსა თუ სივრცეებს;
 • კვლევით პრაქტიკაზე დაფუძნებულ იდეებს;

კონკურსში მონაწილეობისათვის საჭიროა წარმოადგინოთ:

 • 1 გვერდზე ნათლად ჩამოყალიბებული ნამუშევრის იდეა;
 • განხროციელებისთვის საჭირო ტექნიკური/მატერიალური რესურსების ჩამონათვალი;
 • არსებობის შემთხვევაში იდეის ვიზუალური პრეზენტაცია ნებისმიერი მოსახერხებელი ფორმატით (ფოტო, სკეჩი, ჩანახატი, გრაფიკული გამოსახულება, რენდერი, დამატებითი ტექსტი, ვიდეო, საუნდი და ა.შ);
 • თუ ფაილის ზომა აღემატება ელექტრონული ფოსტით დაშვებულ ლიმიტს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google Drive-ის, Wetransfer-ის ან თქვენთვის უფრო დაცული file sharing-ის მეთოდი;
 • სახელი გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელზეც შევძლებთ თქვენთან დაკავშირებას (ტელეფონი, ელექტორნული ფოსტა, ასევე შეგიძლიათ ტელეგრამი (telegram app);
 • პორტფოლიო ან CV;

როგორ აგზავნით იდეას?

“მდგომარეობებს შორის” ელექტრონულ ფოსტაზე: inbetweenconditions@gmail.com

გამარჯვებული იდეების შერჩევის პროცესი და ვადები:

იდეის წარმოდგენის ბოლო ვადა: 25 სექტემბერი.

გამარჯვებული იდეების ავტორებთან დაკავშირება მოხდება კონკურსის ვადის ამოწურვიდან 10 დღეში. ამის შემდეგ კი დაიწყება აქტიური კომუნიკაცია, ნამუშევრის ბიუჯეტის შემუშავება და მუშაობა გამოფენისათვის იდეის მოსამზადებლად;

საკონკურსო პერიოდში შესაძლებელია საკონსულტაციო შეხვედრების დაგეგმვა;

საკონტაქტო ინფორმაცია ნებისმიერი სხვა დამატებითი შეკითხვებისთვის:
e-mail: inbetweenconditions@gmail.com
mobile: +995 577 93 50 32 / +995 558 90 04 00

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები