საქართველოს სტუდენტებისთვის საფრანგეთის უნივერსიტეტმა სტიპენდიები დააწესა

გაცვლითი პროგრამები

 

საფრანგეთის უნივერსიტეტი პარიზი-საკლეი (Université Paris-Saclay) აცხადებს საერთაშორისო სასტიპენდიო პროგრამას 2017-2018 აკადემიური წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.

 ☼  გსურს კომპიუტერული პროგრამების შესწავლა? გაეცანი სასწავლო პროგრამებს EDU.ARIS.GE-ზე! ☼  

განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ როგორც ფრანგულენოვან, ისე ინგლისურენოვან სტუდენტებს. აღნიშნული სასტიპენდიო პროგრამა მოიცავს 45 მიმართულებს, რომელიც დაყოფილია 8 სკოლის მიმართულებით, ესენია:

  • ბიომრავალფეროვნება, სოფლისმეურნეობა და კვების მრეწველობა, საზოგადოება და გარემო (biodiversity, agriculture and food, society and the environment),
  • ბიოლოგია, მედიცინა და ფარმაცია (biology,medicine and pharmacy),
  • ინჟინერია, საინფორმაციო ტექნოლოგიები (engineering, information science and technology),
  • ფუნდამეტური მეცნიერებები(Basic sciences;),
  • სამართალი და პოლიტიკური მეცნიერებები (Law and Political Science)
  • ეკონომიკა, სოციალური მეცნიერებები და მართვა (economics,Social Sciences and Management),
  • ჰუმანიტარული მეცნიერებები (humanities)
  • სპორტის მეცნიერებები (Sports Sciences and Human Movement).

დამატებით ინფორმაციას გაეცანით მითითებულ ვებ-გვერდზე.

სტიპენდიის მოსაპოვებლად განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ იმ სტუდენტებს, რომლებიც უნივერსიტეტიდან ელ.ფოსტის მეშვეობით მიიღებენ ოფიციალურ წერილს უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ და ამავდროულად ნებართვას სტიპენდიაზე განაცხადის გაკეთებისა. სტიპენდია გაიცემა მხოლოდ იმ პირებზე, რომელიც სასტიპენდიო ჟიურის გადაწყვეტილებით მიიღებენ შეტყობინებას ელ.ფოსტის მეშვეობით დაფინანსების შესახებ, იხილეთ ვებ-გვერდი.

აღნიშნულ უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე სტიპენდიის მოსაპოვებლად შერჩევა იყოფა 2 ეტაპად. საქართველოს მოქალაქეები განაცხადის გაკეთებას შეძლებენ მხოლოდ მეორე ეტაპზე, იხილეთ ვებ-გვერდი.

დეტალური ინფორმაცია სასტიპენდიო პროგრამის შესახებ იხილეთ დანართში.

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები