ანაზღაურებადი სტაჟირება სტუდენტებისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში

დასაქმება

 

ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს სტაჟიორთა კონკურსს სხვადასხვა პოზიციაზე. თითოეული ვაკანტური ადგილი ანაზღაურებადია. კონკურსი ცხადდება შემდეგ მიმართულებებზე:

 ☼ იცი ინგლისური? შეარჩიე საჭირო დონის კურსები edu.aris.ge-ზე ☼

– საფინანსო დეპარტამენტის ბიუჯეტის მართვის, ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილებაში 1 სტაჟიორი (www.hr.gov.ge) და ამავე დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მართვის განყოფილებაში 1 სტაჟიორი (www.hr.gov.ge);

– საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაში 1 სტაჟიორი (www.hr.gov.ge) და ამავე დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთიერთობების და პროტოკოლის განყოფილებაში 1 სტაჟიორი (www.hr.gov.ge)

– იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილებაში 1 სტაჟიორი (www.hr.gov.ge) და ამავე დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის და საარჩევნო დავების განყოფილებაში 1 სტაჟიორი (www.hr.gov.ge);

– კოორდინაციის, დაგეგმვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტში 1 სტაჟიორი (www.hr.gov.ge).

გადადით ვაკანსიის შესაბამის ბმულებზე და იხილეთ კონკურსის პირობები დეტალურად.

 

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები