ჩინეთის სტიპენდიები საქართველოს სტუდენტებისთვის

გაცვლითი პროგრამები

 

პეკინის ტექნოლოგიების ინსტიტუტი გამოყოფს 3 სტიპენდიას სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამაზე 2017-2018 სასწავლო წლისთვის.

სტიპენდიები გამოყოფილია სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შემდეგ მიმართულებებზე: ქიმია, ქიმიური ინჟინერია და ტექნოლოგიები, კომპიუტერული მეცნიერებები და ტექნოლოგიები, ელქტრონული მეცნიერებები და ტექნოლოგიები და სხვა. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება იმ კანდიდატებს, რომლებიც სწავლების ენად აირჩევენ ინგლისურს.

 ☼  გსურს კომპიუტერული პროგრამების შესწავლა? გაეცანი სასწავლო პროგრამებს EDU.ARIS.GE-ზე! ☼  

სადოქტორო პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ვებგვერდზე.

პეკინის ტექნოლოგიების ინსტიტუტის მიერ გამოყოფილ სტიპენდიებზე განაცხადების მიღება იწარმოებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 1 მარტამდე.

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

  • სააპლიკაციო ფორმა
  • სამოტივაციო წერილი
  • შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დიპლომის ასლი და დიპლომის დანართი
  • CVრეკომენდაცია
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები