აქტუალური
როგორ ჩავატაროთ ინტერნეტ გამოკითხვა?!
3.9k.
ავტორი: ანა ხუციშვილი კონფერენციები…
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები
საინტერესო ფაქტები
სტაჟირების პროგრამების ხარისხის კვლევა სტუდენტებში
794
კვლევითი კომპანია ACT (ეისითი) მსოფლიო ბანკის თბილისის
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები