საერთაშორისო სტიპენდიები სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებისთვის

გაცვლითი პროგრამები
კორეის რესპუბლიკის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ინსტიტუტი (KAIST) აცხადებს კონკურსს გლობალური საინფორმაციო ტექნოლოგიების სასწავლო საერთაშორისო სტიპენდიების სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამაზე (ITTP). სტიპენდიების პროგრამა მოიცავს ჰუმანიტარულ, სოციალურ, საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო მიმართულებებს.
 
სტიპენდიები ფარავს: 
• სასწავლო გადასახადი: მაგისტრატურა 2 წელი; დოქტორანტურა – 3 წელი
• თვითმფრინავით მგზავრობა
• საცხოვრებელი ხარჯები (საშუალოდ 1,500,000 კორეული ვონი ყოველ თვე)
• საწყისი ტრანსპორტირება და სამედიცინო დაზღვევა
 
შერჩეული სტუდენტების რაოდენობა :
  • 5 დოქტორანტი
  • 16 მაგისტრანტი
ონლაინ საპლიკაციო ფორმების შევსება იწარმოებს 31.03.15 – 21.04.15
ფოსტით შესაბამისი სააპლიკაციო დოკუმენტების წარდგენის ბოლო ვადა: 28.04.15
აპლიკანტებს სათანადო პასუხები ეცნობებათ: 26.06.2015
 
სააპლიკაციო ფორმების მიღება შეგიძლიათ:
http://adminission.kaist.ac.kr
 
პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ:
http://ittp.kaist.ac.kr
www.kaist.ac.kr/html/en/
 
კონტაქტი:
ჰიესონგ იეონგი, პროგრამის კოორდინატორი
Ms. Hyesong Jeong
Coordinator, Global IT Technology Program(ITTP)
Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST)
KAIST Munji Campus
193 Munjiro Yuseonggu Daejeon Republic of Korea
 
Tel. 82 42 350 6845 82 42 350 6845
Fax. 82 42 350 6858
Email:  hsjeong88@kaist.ac.kr 
http://ittp.kaist.ac.kr
Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები