სტიპენდიების კონკურსი სამაგისტრო პროგრამაზე ”ენების სწავლების დიდაქტიკა”

გაცვლითი პროგრამები

ფრანკოფონული საუნივერსიტეტო სააგენტო 2015-2016 აკადემიური წლისათვის აცხადებს სტიპენდიას ფრანგულენოვან სამაგისტრო პროგრამაზე სასწავლებლად.

დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: Master “Didactique des langues” 2015-2016 ან/და დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3.

დოსიეს შევსების ბოლო ვადაა 2015 წლის 31 მარტი.

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები