ტურნირი კარტინგში

ივენთი

თსუ-ის სტუდენტური თვითმმართველობის სპორტის დეპარტამენტის ორგანიზებით, ტარდება ტურნირი კარტინგში.

ტურნირი ჩატარდება “ასტრა პარკში”.
რეგისტრაციის ვადები: 5 – 12 დეკემბერი.

რეგისტრაციისთვის საჭიროა:
სტუდენტის ცნობა (ფორმა ოცი) და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

რეგისტრაციისათვის მიმართეთ ფაკულტეტის
სტუდენტური თვითმმართველობის ოთახებს.

I კორპუსი, ოთახი #303 (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)
II კორპუსი, ოთახი #241 (იურიდიული ფაკულტეტი)
III კორპუსი, ოთახი #017 (სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)
X (მაღლივი) კორპუსი, ოთახი #102 (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი)
XI (ბიოლოგების) კორპუსი, ოთახი #306 (ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი)
ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა, ოთახი #104 (ტურიზმის ფაკულტეტი)

გისურვებთ წარმატებებს!

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები