სლოვაკეთის ეროვნული სასტიპენდიო პროგრამა ქართველი სტუდენტებისთვის

სლოვაკეთის ეროვნული სასტიპენდიო პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ქართველ სტუდენტებს საზღვარგარეთ სწავლასა და თავისუფლად გადაადგილებაში. აღნიშნული პროგრამა აფინანსებს საზღვარგარეთ ცხოვრების ხარჯებს (საცხოვრებელი, კვება და სხვა).

 ვის შეუძლია სტიდენდიის მიღება?

სტიპენდის მიღების შესაძლებლობა ეძლევა იმ ქართველ სტუდენტებს (მესამე კურსი ან ზევით),  რომლებიც მაგისტრატურის გავლას გეგმავენ სლოვაკეთში.

სასტიპენდიო პერიოდის ხანგრძლიობა: 1-2 სემესტრი, 5-10 თვემდე

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 31 ოქტომბერი, 2014 წ.

დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ვებ-გვერდზე: http://www.scholarships.sk/

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები