“ვაპროტესტებ საპირფარეშოში გამოცდის დაწყებამდე შესვლის წესს” (ვიდეო)

ვიდეო

Studinfo აგრძელებს თქვენთვის საგამოცდო მარგალიტების გადაღებას. ამჯერად მაგისტრობის მსურველი გამოცდის მიმდინარეობისას საპირფარეშოში გასვლა-არგასვლის წესს ეწინააღმდეგება.

ამასთან, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად უნარების გამოცდაზე დროის არასწორი გადანაწილება მიაჩნია.

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები