ინდოეთის რესპუბლიკის სტიპენდიები ქართველი სტუდენტებისთვის

გაცვლითი პროგრამები

ონდოეთის მხარემ 2014-2015 აკადემიური წლისთვის ქართველი სტუდენტებისთვის, ინდური ენის შესასწავლად გამოყო 2 ადგილი.
ასაკობრივი ზღვარი ვრცელდება 21 დან 35 წლამდე; აკადემიური სასწავლო წელი იწყება 1 აგვისტოდან და სრულდება 2015 წლის 30 აპრილს. განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა ა.წ. 17 მაისი. აპლიკაციის შევსება შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: www.khsindia.org
სტიპენდიის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  დანართში.

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები