საქართველოს უნივერსიტეტების რეიტინგი ევროკომისიის მიხედვით

რეიტინგები
ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული საერთაშორისო გაცვლითი პროექტებისა და პროგრამების მიხედვით – Tempus, Erasmus mundus, საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის პირველ სამ ადგილს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იკავებს.ge_pic_1474_1

 

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები