კატარის უნივერსიტეტის სტიპენდიები 2014-2015 აკადემიური წლისთვის

გაცვლითი პროგრამები

კატარის უნივერსიტეტი 2014-2015 აკადემიური წლისთვის სტუდენტებს სთავაზობს სასწავლო სტიპენდიას არაბულ პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად.

აპლიკაციის შევსება უნდა მოხდეს ონლიან-რეჟიმში შემდეგ ბმულზე: http://mybanner.qu.edu.qa/PROD/bwskalog.P_DispLoginNon.

აპლიკაციის შევსება შესაძლებელი იქნება 2014 წლის 5 იანვრიდან და გაგრძელდება 2014 წლის 20 თებერვლამდე.

საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი იხილეთ ბმულში.

გაგზავნა კი უნდა მოხდეს 2014 წლის 15 აპრილამდე შემდეგ მისამართზე:

Qatar University

Students Services Department

International Students Section

P.O Box 2713

Doha, Qatar

წყარო: http://www.mes.gov.ge/

Studinfo.ge - სტუდენტური ამბები